20 Mayıs 2016 Cuma

Linux umask, chattr, mount, tar komutları


umask : Dosya ve dizinlerin varsayılan izinlerini görmeye ve değiştirmeye yarar.

hakan eren # umask
0022


Ekran çıkan bu değer verilmeyen izinleri temsil eder.

777-022 = 755 varsayılan dizin iznimizdir.
666-022 = 644 varsayılandaki dosya iznimizdir

usmask ile bu değerleri değiştirebiliriz

hakan eren # umask 0011
hakan eren # umask
0011


777-011 = 766 varsayılan dizin izni
666-011 = 655 varsayılan dosya izni

Dosya sistemlerinde  izinlerin yanı sıra veri günlükleme, sıkıştırma ve değişmezlik gibi ek özniteliklerde bulunmaktadır. Bu gibi öz nitelikleri chattr komutu ile değiştirebiliriz.

chattr +i ornekdosya

hakan eren # touch ornekdosya
hakan eren # chattr +i ornekdosya 
hakan eren # rm -rf ornekdosya 
rm: cannot remove ‘ornekdosya’: Operation not permitted


+i parametresi ile kullandığımızda dosyayı root kullanıcısı olmamıza rağmen silemiyoruz. not permitted diye izinli olmadığımızı söyleyen bir uyarı verir. Dosyayı kimsenin silmesini istemezsek chattr komutunu +i parametresi ile kullanırız.

Bu işlemi geri almak istediğimizde chattr komutunu -i parametresini kullanarak yazarız. ve silebiliriz.

hakan eren # chattr -i ornekdosya
hakan eren # rm -rf ornekdosya

chattr -i dosya
chattr -a dosya
chattr -A dosya

a : Tanımlandığında,dosya üzerine sadece yeni veri eklenebilir fakat varolan veriler değiştirilemez.
veyasilinemez
i : Tanımlandığında,dosya içeriğiherhangi bir şekildedeğiştirilemez(silinemez, isimdeğişikliğiyapılamaz)
A: Tanımlandığında dosyaya yapılanerişimlere ait zamanbilgisi (atime)güncellenmez.

mount : Sistemdeki aygıtların bağlanma yerlerini bu komutu ile görebiliriz.


hakan@hakan ~ $ mount
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=hakan)


/dev/sda2 kök dizinine bağlıdır.

mount komutuyla sistem aygıtlarını istediğimiz dizinede bağlayabiliriz.

mount -o loop,rw centos.iso /mnt herhangi bir iso dosyasını istediğimiz dizine bu komut ile bağlayabiliriz

mount -t ext4 /dev/sda3 /mnt/ İstediğimiz bir disk bölümünü istediğimiz dizine bağlarız. -t parametresi ile ext4 formatı ile dizine bağlayacağımızı belirtmiş oluruz.

tar : Dosya ve dizinleri arşivlemek için kullanılır.

tar -cvzf log.tar.gz /var/log/

hakan paste # tar -cvzf log.tar.gz /var/log/
tar: Removing leading `/' from member names
/var/log/
/var/log/Xorg.20.log
/var/log/syslog.4.gz
/var/log/pm-powersave.log
/var/log/dpkg.log
/var/log/syslog.2.gz
/var/log/dmesg.1.gz
/var/log/ConsoleKit/
/var/log/ConsoleKit/history.2.gz
/var/log/ConsoleKit/history.1
/var/log/ConsoleKit/history
/var/log/dmesg.4.gz
/var/log/udev
/var/log/pm-powersave.log.2.gz
/var/log/syslog.5.gz
/var/log/hp/
/var/log/hp/tmp/
/var/log/fontconfig.log
/var/log/boot.log
/var/log/syslog.3.gz
/var/log/btmp.1
/var/log/cups/
/var/log/cups/access_log.6.gz
/var/log/cups/access_log.5.gz
/var/log/cups/error_log
/var/log/cups/access_log.3.gz
/var/log/cups/page_log
/var/log/cups/access_log
/var/log/cups/access_log.2.gz
/var/log/cups/access_log.7.gz
/var/log/cups/access_log.4.gz
/var/log/cups/access_log.1.gz
/var/log/auth.log.4.gz
/var/log/mysql/
/var/log/mysql/error.log
/var/log/mysql/error.log.4.gz
/var/log/mysql/error.log.6.gz
/var/log/mysql/error.log.3.gz
/var/log/mysql/error.log.7.gz
/var/log/mysql/error.log.5.gz
/var/log/mysql/error.log.1.gz
/var/log/mysql/error.log.2.gz
/var/log/mysql.log.3.gz
/var/log/fsck/
/var/log/fsck/checkroot
/var/log/fsck/checkfs
/var/log/mysql.log.6.gz
/var/log/btmp
/var/log/aptitude
/var/log/dmesg.2.gz
/var/log/mysql.log.5.gz
/var/log/upstart/
/var/log/upstart/cups.log.6.gz
/var/log/upstart/dbus.log.4.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.6.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.3.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.2.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.7.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.5.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.6.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.4.gz
/var/log/upstart/mountall.log.1.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.3.gz
/var/log/upstart/cups.log.7.gz
/var/log/upstart/cups.log.3.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.1.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.5.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.5.gz
/var/log/upstart/dbus.log.6.gz
/var/log/upstart/mysql.log.3.gz
/var/log/upstart/mysql.log.6.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.2.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.7.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.2.gz
/var/log/upstart/kmod.log.4.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.5.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.7.gz
/var/log/upstart/mysql.log.5.gz
/var/log/upstart/dbus.log.1.gz
/var/log/upstart/kmod.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.2.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.6.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.5.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.4.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.3.gz
/var/log/upstart/mountall.log.6.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.3.gz
/var/log/upstart/cups.log.5.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.7.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.2.gz
/var/log/upstart/kmod.log.2.gz
/var/log/upstart/kmod.log.3.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.6.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.4.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.5.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.7.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.7.gz
/var/log/upstart/kmod.log.5.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.2.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.1.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.4.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.5.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.3.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.1.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.7.gz
/var/log/upstart/dbus.log.3.gz
/var/log/upstart/kmod.log.6.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.2.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.7.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.3.gz
/var/log/upstart/mysql.log.7.gz
/var/log/upstart/wait-for-state-plymouth-shutdownmdm.log.1.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.2.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.7.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.5.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.5.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.3.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.2.gz
/var/log/upstart/mysql.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.4.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.6.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.1.gz
/var/log/upstart/kmod.log.7.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.6.gz
/var/log/upstart/mountall.log.7.gz
/var/log/upstart/dbus.log.7.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.3.gz
/var/log/upstart/mysql.log.2.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.6.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.5.gz
/var/log/upstart/mountall.log.3.gz
/var/log/upstart/mountall.log.2.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.4.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.6.gz
/var/log/upstart/mountall.log.4.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.5.gz
/var/log/upstart/mountall.log.5.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.2.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.1.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.1.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.6.gz
/var/log/upstart/dbus.log.2.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.6.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.3.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.4.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.3.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.4.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.1.gz
/var/log/upstart/mysql.log.4.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.4.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.7.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.2.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.7.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.3.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.6.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.5.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.5.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.6.gz
/var/log/upstart/cups.log.4.gz
/var/log/upstart/cups.log.1.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.2.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.2.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.3.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.6.gz
/var/log/upstart/cups.log.2.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.3.gz
/var/log/upstart/dbus.log.5.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.7.gz
/var/log/kern.log.3.gz
/var/log/lastlog
/var/log/dpkg.log.1
/var/log/faillog
/var/log/dmesg.0
/var/log/samba/
/var/log/samba/log.172.20.10.3
/var/log/samba/log.tamay-pc
/var/log/samba/log.10.99.10.216
/var/log/samba/log.10.99.13.165
/var/log/samba/log.10.99.12.45
/var/log/samba/log.10.99.8.248
/var/log/samba/log.10.99.1.32
/var/log/samba/log.10.99.9.127
/var/log/samba/log.kocatepekahve
/var/log/samba/log.user-bilgisayar
/var/log/samba/log.10.99.1.248
/var/log/samba/log.smbd
/var/log/samba/log.smbd.7.gz
/var/log/samba/log.nmbd.4.gz
/var/log/samba/log.10.99.4.165
/var/log/samba/log.nmbd.7.gz
/var/log/samba/log.192.168.1.37
/var/log/samba/log.user34
/var/log/samba/log.sengul
/var/log/samba/log.ert-bilgisayar
/var/log/samba/log.192.168.1.50
/var/log/samba/log.ahmety__cesan
/var/log/samba/log.lenovo-pc
/var/log/samba/log.smbd.1.gz
/var/log/samba/log.%m
/var/log/samba/log.nmbd.2.gz
/var/log/samba/log.192.168.43.101
/var/log/samba/log.nmbd
/var/log/samba/log.x
/var/log/samba/log.smbd.3.gz
/var/log/samba/log.smbd.2.gz
/var/log/samba/log.192.168.0.100
/var/log/samba/log.ender-pc
/var/log/samba/log.smbd.4.gz
/var/log/samba/log.desktop-5n291m6
/var/log/samba/log.smbd.5.gz
/var/log/samba/log.10.99.11.73
/var/log/samba/log.ert
/var/log/samba/log.10.99.9.249
/var/log/samba/log.metehn
/var/log/samba/log.smbd.6.gz
/var/log/samba/log.clientxp
/var/log/samba/cores/
/var/log/samba/cores/nmbd/
/var/log/samba/cores/smbd/
/var/log/samba/log.sahiner-vaio
/var/log/samba/log.192.168.1.64
/var/log/samba/log.10.99.0.150
/var/log/samba/log.10.99.9.77
/var/log/samba/log.192.168.1.48
/var/log/samba/log.192.168.1.35
/var/log/samba/log.nmbd.6.gz
/var/log/samba/log.10.99.7.218
/var/log/samba/log.192.168.1.33
/var/log/samba/log.user32
/var/log/samba/log.nmbd.5.gz
/var/log/samba/log.192.168.1.51
/var/log/samba/log.nmbd.1.gz
/var/log/samba/log.pc121
/var/log/samba/log.192.168.1.34
/var/log/samba/log.192.168.2.6
/var/log/samba/log.unipc
/var/log/samba/log.samsung
/var/log/samba/log.kali
/var/log/samba/log.nmbd.3.gz
/var/log/samba/log.192.168.1.59
/var/log/samba/log.ruya
/var/log/samba/log.mustafa
/var/log/samba/log.user5
/var/log/samba/log.10.99.6.30
/var/log/mintsystem.log
/var/log/kern.log.2.gz
/var/log/Xorg.0.log.old
/var/log/apache2/
/var/log/apache2/error.log.10.gz
/var/log/apache2/access.log.9.gz
/var/log/apache2/access.log.3.gz
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/access.log.8.gz
/var/log/apache2/error.log.4.gz
/var/log/apache2/access.log.2.gz
/var/log/apache2/error.log.9.gz
/var/log/apache2/access.log.7.gz
/var/log/apache2/access.log.6.gz
/var/log/apache2/error.log.6.gz
/var/log/apache2/other_vhosts_access.log
/var/log/apache2/access.log.5.gz
/var/log/apache2/error.log.11.gz
/var/log/apache2/access.log.10.gz
/var/log/apache2/error.log.8.gz
/var/log/apache2/error.log.3.gz
/var/log/apache2/error.log.7.gz
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/access.log.4.gz
/var/log/apache2/access.log.1
/var/log/apache2/error.log.5.gz
/var/log/apache2/error.log.1
/var/log/apache2/error.log.2.gz
/var/log/apache2/access.log.11.gz
/var/log/auth.log
/var/log/kern.log.4.gz
/var/log/pm-powersave.log.1
/var/log/alternatives.log.2.gz
/var/log/pm-suspend.log.2.gz
/var/log/syslog.1
/var/log/mysql.log
/var/log/mysql.log.7.gz
/var/log/mdm/
/var/log/mdm/:0.log
/var/log/mdm/:0.log.1
/var/log/mdm/:0.log.3
/var/log/mdm/:0.log.2
/var/log/mdm/:0.log.4
/var/log/mdm/:20.log
/var/log/syslog.7.gz
/var/log/pycentral.log
/var/log/apt/
/var/log/apt/history.log.1.gz
/var/log/apt/history.log
/var/log/apt/term.log.2.gz
/var/log/apt/term.log
/var/log/apt/term.log.1.gz
/var/log/apt/history.log.2.gz
/var/log/auth.log.3.gz
/var/log/kern.log.1
/var/log/wtmp
/var/log/dpkg.log.2.gz
/var/log/mysql.log.1.gz
/var/log/unattended-upgrades/
/var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
/var/log/mysql.log.2.gz
/var/log/alternatives.log
/var/log/syslog.6.gz
/var/log/kern.log
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/pm-suspend.log.1
/var/log/alternatives.log.1
/var/log/syslog
/var/log/aptitude.1.gz
/var/log/speech-dispatcher/
/var/log/gpu-manager.log
/var/log/installer/
/var/log/installer/initial-status.gz
/var/log/installer/version
/var/log/installer/debug
/var/log/installer/partman
/var/log/installer/casper.log
/var/log/installer/syslog
/var/log/installer/media-info
/var/log/mysql.log.4.gz
/var/log/pm-suspend.log
/var/log/mysql.err
/var/log/auth.log.2.gz
/var/log/dbconfig-common/
/var/log/dbconfig-common/dbc.log
/var/log/auth.log.1
/var/log/dmesg
/var/log/vbox-install.log
/var/log/wtmp.1
/var/log/bootstrap.log
/var/log/dmesg.3.gz
hakan paste # ll
-rw-rw-rw- 1 root root 2478668 May 19 21:04 log.tar.gz


log dosyalarını tar ile tek bir dosya olacak şekilde sıkıştırarak arşivleriz /var/log dizini altındaki tüm dosyaları log.tar.gz şeklinde tek bir dosyada sıkıştırdı.

Sıkıştırılmış dosyayıda açmak için tar -xvzf log.tar.gz şeklinde yazarak çıkarabiliriz. /var ı çıkardı ve altındaki tüm dizinleri bunlarıda ls ile gördük

hakan paste # tar -xvzf log.tar.gz 
var/log/
var/log/Xorg.20.log
var/log/syslog.4.gz
var/log/pm-powersave.log
var/log/dpkg.log
var/log/syslog.2.gz
var/log/dmesg.1.gz
var/log/ConsoleKit/
var/log/ConsoleKit/history.2.gz
var/log/ConsoleKit/history.1
var/log/ConsoleKit/history
var/log/dmesg.4.gz
var/log/udev
var/log/pm-powersave.log.2.gz
var/log/syslog.5.gz
var/log/hp/
var/log/hp/tmp/
var/log/fontconfig.log
var/log/boot.log
var/log/syslog.3.gz
var/log/btmp.1
var/log/cups/
var/log/cups/access_log.6.gz
var/log/cups/access_log.5.gz
var/log/cups/error_log
var/log/cups/access_log.3.gz
var/log/cups/page_log
var/log/cups/access_log
var/log/cups/access_log.2.gz
var/log/cups/access_log.7.gz
var/log/cups/access_log.4.gz
var/log/cups/access_log.1.gz
var/log/auth.log.4.gz
var/log/mysql/
var/log/mysql/error.log
var/log/mysql/error.log.4.gz
var/log/mysql/error.log.6.gz
var/log/mysql/error.log.3.gz
var/log/mysql/error.log.7.gz
var/log/mysql/error.log.5.gz
var/log/mysql/error.log.1.gz
var/log/mysql/error.log.2.gz
var/log/mysql.log.3.gz
var/log/fsck/
var/log/fsck/checkroot
var/log/fsck/checkfs
var/log/mysql.log.6.gz
var/log/btmp
var/log/aptitude
var/log/dmesg.2.gz
var/log/mysql.log.5.gz
var/log/upstart/
var/log/upstart/cups.log.6.gz
var/log/upstart/dbus.log.4.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.6.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.3.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.2.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.7.gz
var/log/upstart/console-setup.log.5.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.6.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.4.gz
var/log/upstart/mountall.log.1.gz
var/log/upstart/network-manager.log.3.gz
var/log/upstart/cups.log.7.gz
var/log/upstart/cups.log.3.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.1.gz
var/log/upstart/network-manager.log.5.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.5.gz
var/log/upstart/dbus.log.6.gz
var/log/upstart/mysql.log.3.gz
var/log/upstart/mysql.log.6.gz
var/log/upstart/network-manager.log.2.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.7.gz
var/log/upstart/container-detect.log.2.gz
var/log/upstart/kmod.log.4.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.5.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.7.gz
var/log/upstart/mysql.log.5.gz
var/log/upstart/dbus.log.1.gz
var/log/upstart/kmod.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.1.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.2.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.6.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.5.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.4.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.3.gz
var/log/upstart/mountall.log.6.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.3.gz
var/log/upstart/cups.log.5.gz
var/log/upstart/network-manager.log.7.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.2.gz
var/log/upstart/kmod.log.2.gz
var/log/upstart/kmod.log.3.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.6.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.4.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.5.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.7.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.7.gz
var/log/upstart/kmod.log.5.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.2.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.1.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.4.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.5.gz
var/log/upstart/console-setup.log.3.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.1.gz
var/log/upstart/container-detect.log.1.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.7.gz
var/log/upstart/dbus.log.3.gz
var/log/upstart/kmod.log.6.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.2.gz
var/log/upstart/container-detect.log.7.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.3.gz
var/log/upstart/mysql.log.7.gz
var/log/upstart/wait-for-state-plymouth-shutdownmdm.log.1.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.2.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.7.gz
var/log/upstart/container-detect.log.5.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.5.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.3.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.2.gz
var/log/upstart/mysql.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.4.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.6.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.1.gz
var/log/upstart/kmod.log.7.gz
var/log/upstart/container-detect.log.6.gz
var/log/upstart/mountall.log.7.gz
var/log/upstart/dbus.log.7.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.3.gz
var/log/upstart/mysql.log.2.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.6.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.5.gz
var/log/upstart/mountall.log.3.gz
var/log/upstart/mountall.log.2.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.4.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.6.gz
var/log/upstart/mountall.log.4.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.5.gz
var/log/upstart/mountall.log.5.gz
var/log/upstart/console-setup.log.2.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.1.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.1.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.1.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.6.gz
var/log/upstart/dbus.log.2.gz
var/log/upstart/network-manager.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.6.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.3.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.4.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.3.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.4.gz
var/log/upstart/network-manager.log.1.gz
var/log/upstart/mysql.log.4.gz
var/log/upstart/container-detect.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.4.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.7.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.2.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.7.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.3.gz
var/log/upstart/network-manager.log.6.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.5.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.5.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.6.gz
var/log/upstart/cups.log.4.gz
var/log/upstart/cups.log.1.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.2.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.2.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.3.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.6.gz
var/log/upstart/cups.log.2.gz
var/log/upstart/container-detect.log.3.gz
var/log/upstart/dbus.log.5.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.1.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.7.gz
var/log/kern.log.3.gz
var/log/lastlog
var/log/dpkg.log.1
var/log/faillog
var/log/dmesg.0
var/log/samba/
var/log/samba/log.172.20.10.3
var/log/samba/log.tamay-pc
var/log/samba/log.10.99.10.216
var/log/samba/log.10.99.13.165
var/log/samba/log.10.99.12.45
var/log/samba/log.10.99.8.248
var/log/samba/log.10.99.1.32
var/log/samba/log.10.99.9.127
var/log/samba/log.kocatepekahve
var/log/samba/log.user-bilgisayar
var/log/samba/log.10.99.1.248
var/log/samba/log.smbd
var/log/samba/log.smbd.7.gz
var/log/samba/log.nmbd.4.gz
var/log/samba/log.10.99.4.165
var/log/samba/log.nmbd.7.gz
var/log/samba/log.192.168.1.37
var/log/samba/log.user34
var/log/samba/log.sengul
var/log/samba/log.ert-bilgisayar
var/log/samba/log.192.168.1.50
var/log/samba/log.ahmety__cesan
var/log/samba/log.lenovo-pc
var/log/samba/log.smbd.1.gz
var/log/samba/log.%m
var/log/samba/log.nmbd.2.gz
var/log/samba/log.192.168.43.101
var/log/samba/log.nmbd
var/log/samba/log.x
var/log/samba/log.smbd.3.gz
var/log/samba/log.smbd.2.gz
var/log/samba/log.192.168.0.100
var/log/samba/log.ender-pc
var/log/samba/log.smbd.4.gz
var/log/samba/log.desktop-5n291m6
var/log/samba/log.smbd.5.gz
var/log/samba/log.10.99.11.73
var/log/samba/log.ert
var/log/samba/log.10.99.9.249
var/log/samba/log.metehn
var/log/samba/log.smbd.6.gz
var/log/samba/log.clientxp
var/log/samba/cores/
var/log/samba/cores/nmbd/
var/log/samba/cores/smbd/
var/log/samba/log.sahiner-vaio
var/log/samba/log.192.168.1.64
var/log/samba/log.10.99.0.150
var/log/samba/log.10.99.9.77
var/log/samba/log.192.168.1.48
var/log/samba/log.192.168.1.35
var/log/samba/log.nmbd.6.gz
var/log/samba/log.10.99.7.218
var/log/samba/log.192.168.1.33
var/log/samba/log.user32
var/log/samba/log.nmbd.5.gz
var/log/samba/log.192.168.1.51
var/log/samba/log.nmbd.1.gz
var/log/samba/log.pc121
var/log/samba/log.192.168.1.34
var/log/samba/log.192.168.2.6
var/log/samba/log.unipc
var/log/samba/log.samsung
var/log/samba/log.kali
var/log/samba/log.nmbd.3.gz
var/log/samba/log.192.168.1.59
var/log/samba/log.ruya
var/log/samba/log.mustafa
var/log/samba/log.user5
var/log/samba/log.10.99.6.30
var/log/mintsystem.log
var/log/kern.log.2.gz
var/log/Xorg.0.log.old
var/log/apache2/
var/log/apache2/error.log.10.gz
var/log/apache2/access.log.9.gz
var/log/apache2/access.log.3.gz
var/log/apache2/error.log
var/log/apache2/access.log.8.gz
var/log/apache2/error.log.4.gz
var/log/apache2/access.log.2.gz
var/log/apache2/error.log.9.gz
var/log/apache2/access.log.7.gz
var/log/apache2/access.log.6.gz
var/log/apache2/error.log.6.gz
var/log/apache2/other_vhosts_access.log
var/log/apache2/access.log.5.gz
var/log/apache2/error.log.11.gz
var/log/apache2/access.log.10.gz
var/log/apache2/error.log.8.gz
var/log/apache2/error.log.3.gz
var/log/apache2/error.log.7.gz
var/log/apache2/access.log
var/log/apache2/access.log.4.gz
var/log/apache2/access.log.1
var/log/apache2/error.log.5.gz
var/log/apache2/error.log.1
var/log/apache2/error.log.2.gz
var/log/apache2/access.log.11.gz
var/log/auth.log
var/log/kern.log.4.gz
var/log/pm-powersave.log.1
var/log/alternatives.log.2.gz
var/log/pm-suspend.log.2.gz
var/log/syslog.1
var/log/mysql.log
var/log/mysql.log.7.gz
var/log/mdm/
var/log/mdm/:0.log
var/log/mdm/:0.log.1
var/log/mdm/:0.log.3
var/log/mdm/:0.log.2
var/log/mdm/:0.log.4
var/log/mdm/:20.log
var/log/syslog.7.gz
var/log/pycentral.log
var/log/apt/
var/log/apt/history.log.1.gz
var/log/apt/history.log
var/log/apt/term.log.2.gz
var/log/apt/term.log
var/log/apt/term.log.1.gz
var/log/apt/history.log.2.gz
var/log/auth.log.3.gz
var/log/kern.log.1
var/log/wtmp
var/log/dpkg.log.2.gz
var/log/mysql.log.1.gz
var/log/unattended-upgrades/
var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
var/log/mysql.log.2.gz
var/log/alternatives.log
var/log/syslog.6.gz
var/log/kern.log
var/log/Xorg.0.log
var/log/pm-suspend.log.1
var/log/alternatives.log.1
var/log/syslog
var/log/aptitude.1.gz
var/log/speech-dispatcher/
var/log/gpu-manager.log
var/log/installer/
var/log/installer/initial-status.gz
var/log/installer/version
var/log/installer/debug
var/log/installer/partman
var/log/installer/casper.log
var/log/installer/syslog
var/log/installer/media-info
var/log/mysql.log.4.gz
var/log/pm-suspend.log
var/log/mysql.err
var/log/auth.log.2.gz
var/log/dbconfig-common/
var/log/dbconfig-common/dbc.log
var/log/auth.log.1
var/log/dmesg
var/log/vbox-install.log
var/log/wtmp.1
var/log/bootstrap.log
var/log/dmesg.3.gz
hakan paste # ls
dosya1 dosya3 log.tar.gz var xab xad xaf xah
dosya2 dosya4 ornek    xaa xac xae xag yenidosya
hakan paste # cd /var/
hakan var # ls
backups cache lib local lock log mail opt run spool tmp www
hakan var #

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder