21 Mayıs 2016 Cumartesi

Linux chmod, chown komutları

chmod : Dosya ve dizinlerin izinlerini değiştirmek için kullanılır.

Örnek :

dosya1 ve bir dizin oluştururuz. izinleri aşağıdaki gibidir.

drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1

rwx = 111 in binary = 7
rw- = 110 in binary = 6
r-x = 101 in binary = 5
r-- = 100 in binary = 4


şeklindedir. ve biz bunları 755 olarak değiştirmek istiyoruz.

hakan eren # touch dosya1
hakan eren # mkdir dizin1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 16 05:00 ornek1.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek2/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek3/
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:12 ornek4
-rw-r--r-- 1 root root  29 May 17 02:20 ornek5
-rw-r--r-- 1 root root  23 May 17 02:22 ornek7
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:23 ornek8
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:22 ornek9
hakan eren # chmod 755 dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-x 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1*
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 16 05:00 ornek1.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek2/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek3/
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:12 ornek4
-rw-r--r-- 1 root root  29 May 17 02:20 ornek5
-rw-r--r-- 1 root root  23 May 17 02:22 ornek7
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:23 ornek8
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:22 ornek9


en baştaki 7 sahibi ile ilgili ortadaki grubu en sondaki diğerleri ile ilgili izinleri belirtiriz.

Aynı işlemi sayısal ifadelerle yapabileceğimiz gibi sembolik ifadelerlede kullanabiliriz.

chmod o-x dosya1 dediğimizde dosya1'den çalışma iznini diğer userlardan siler. o parametresi other anlamında kullanılır.


hakan eren # chmod o-x dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1*


chmod -R 755 dizin1/ ile -R parametresi ile kullandığımızda dizin1 ve dizin1 in altındaki dosyaların izinlerini recursive olarak 755 izin bilgisi ile değiştiririz.

chown : Dosya ve dizinlerin sahibini ve grubunu belirleriz.

hakan eren # ll 
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1*

chown hakan dosya1

Dosya1 in sahibini hakan olarak değiştireceğiz.

hakan eren # chown hakan dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 hakan root  0 May 19 00:59 dosya1*


chown hakan:hakan dosya1 şeklinde kullandığımızda dosya1 in hem sahibini hem grubunu değiştirmiş oluruz.

hakan eren # chown hakan:hakan dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 hakan hakan  0 May 19 00:59 dosya1*

sadece grubunu değiştirmek için

chown :root dosya1 şeklinde de yapabiliriz.

hakan eren # chown :root dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 hakan root  0 May 19 00:59 dosya1*

chown -R hakan:hakan dizin1/ şeklinde -R parametresi ile kullanıldığında dizini ve dizinin altındakilerin recursive olarak sahibini ve grubunu değiştiririz.

dizin1 in sahibini ve grubunu kendisi ve altındaki tüm dizinler dahil hakan olarak değiştiririz.

Aşağıda chmod ile ilgili dosyaların rakamsal olarak değerlerine daha detaylı bakabilirsiniz. Kaynak : http://linuxcommand.org/lts0070.php

777 (rwxrwxrwx) No restrictions on permissions. Anybody may do anything. Generally not a desirable setting.
755 (rwxr-xr-x) The file's owner may read, write, and execute the file. All others may read and execute the file. This setting is common for programs that are used by all users.
700 (rwx------) The file's owner may read, write, and execute the file. Nobody else has any rights. This setting is useful for programs that only the owner may use and must be kept private from others.
666 (rw-rw-rw-) All users may read and write the file.
644 (rw-r--r--) The owner may read and write a file, while all others may only read the file. A common setting for data files that everybody may read, but only the owner may change.
600 (rw-------) The owner may read and write a file. All others have no rights. A common setting for data files that the owner wants to keep private.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder